Historie

Matriarklejren er stiftet den 5. maj 1990.


Moderlejr er matriarklejr nr. 3 Esther, Odense.

I april 1989 blev søster Anna Asgreen, søster Ruth Nauheimer og søster Else Eriksen af tre daværende Distriktsdeputeret Storsire opfordret til at arbejde for, at matriarklejr nr. 3 Esther, Odense, som er datterlejr af matriarklejr nr. 1 Sara, Århus, skulle deles. Det viste sig at der var basis for en matriarklejr i det sydlige Jylland.  

Matriarklejrforeningen ved navn Luna blev institueret med 132 matriarker den 21. oktober 1989 i Kolding.
Matriarklejr nr. 6 Luna blev institueret den 5. maj 1990 i Kolding.  
 

Matriarklejr nr. 6 Luna´s distrikt dækkede sydøstjysk-, sydvestjysk- og det sønderjyske distrikt. I alt 17 søsterloger hørte til matriarklejr nr. 6 Luna´s optageområde.  

Luna er den latinske benævnelse for måne. Månen har langt tilbage i tiden været et kvindeligt symbol for sind, sjæl og følelse.  

Matriarklejr nr. 6 Luna fik i 1993 til opgave at instituere en matriarklejr i Tyskland. Den 27. maj 1995 blev Rebekkalager nr. 1 Sara institueret i Lübeck. Der var forud for institueringen gjort et stort forarbejde med oversættelse af ritualerne.  

I 1997 havde matriarklejr nr. 6 Luna 233 medlemmer og en ny matriarklejrforening dannedes. 

Matriarklejr nr. 10 Lotus, med hjemsted i Haderslev, institueredes den 11. oktober 1997. I 2003 var matriarklejr nr. 6 Luna´s medlemstal vokset til 216. En ny matriarklejrforening blev dannet i det sydvestjyske område.

Matriarklejr nr. 13 Diget institueredes den 19. marts 2005 med hjemsted i Esbjerg. 

Matriarklejr nr. 14 Gaia med hjemsted i Fredericia blev institueret den 1.12.2018. (Endnu en datterlejr af Matriarklejr nr. 6 Luna)

Matriarklejr nr. 6 Luna har god kontakt til sine datterlejre, og der afholdes fællesmøder til glæde og gavn for alle matriarkerne. 

Matriarklejr nr. 6 Luna afholder møde den 2. lørdag i måneden fra kl. 12.00 til kl. 16.00 i perioden september til maj (intet møde i juni - juli - august).